Thông báo tuyển sinh 2020

06/05/2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

 

Số:     /TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06  tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

 

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020: 400 sinh viên

 1. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 • Hình thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh theo 02 phương thức:

 1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;

+ Điều kiện xét tuyển:

 • Dựa vào kết quả học tập của cả năm lớp 12. Cụ thể: Tổng ĐTB các môn học theo khối tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 ≥18.0
 • Hoặc dựa vào kết quả học tập của 5 HK. Cụ thể tổng ĐTB các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển HK1, HK2 lớp 10 và lớp 11; HK1 lớp 12 ≥ 90
 • Hoặc dựa vào kết quả học tập của 3 HK. Cụ thể tổng ĐTB các môn học theo khối tổ hợp môn xét tuyển HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12 ≥ 54
 1. Phương thức 2: Xét theo điểm kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. EscortStars. Căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc Gia, Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường sẽ xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và công bố rộng rãi.
 2. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển
 3. Mã trường: NTU
 4. Mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể:
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu xét điểm thi THPT Chỉ tiêu xét điểm học bạ
1 Kiến trúc 7580101 v  Toán, Vật lý, Vẽ

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Lịch sử, Địa lí

v  Toán, Vật lý, Lịch sử

10 24
2 Thiết kế đồ họa 7210403 v  Ngữ văn, Vẽ, Vẽ

v  Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

7 17
3 Thiết kế nội thất 7580108 v  Ngữ văn, Vẽ, Vẽ

v  Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

10 20
4 Tài chính Ngân hàng 7340201 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

7 17
5 Quản trị kinh doanh 7340101 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

27 63
6 Quan hệ công chúng 7320108 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

v  Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

v  Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

7 17
7 Kế toán 7340301 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

7 17
8 Kỹ thuật môi trường 7520320 v  Toán, Hóa học, Sinh học

v  Toán, Sinh học, Lịch sử

v  Toán, Sinh học, Địa lý

v  Toán, Sinh học, Ngữ văn

5 15
9 (Công nghệ) Kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 v  Toán, Vật lí, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Vật lý

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

5 15
10 Ngôn ngữ Nhật 7220209 v  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

v  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

23 52
11 Công nghệ thông tin 7480201 v  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

10 25

 

 1. Thời gian tuyển sinh

Nhà trường có 03 đợt tuyển sinh:

 1. Đợt 1 – Từ ngày 15/08/2020 đến ngày 30/08/2020
 2. Đợt 2 – Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 30/09/2020
 3. Đợt 3 – Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 30/10/2020
 1. Hồ sơ xét tuyển
 • Đơn xét tuyển (theo mẫu Mẫu-số-01-Đơn-đăng-ký-xét-tuyển)
 • Học bạ THPT (bản sao có công chứng);
 • Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020;
 • Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 • Chính sách học bổng (Tham khảo tại webiste: daihocnguyentrai.edu.vn)
 • Thông tin liên hệ
Ban Tuyển sinh & Truyền thông  – Trường Đại học Nguyễn Trãi

Địa chỉ: Tòa nhà, số 28A, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0981922641                                  Hotline: 0981922641

Website: www.daihocnguyentrai.edu.vn        Facebook/daihocnguyentrai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                 

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                 

                           

                                                                                   TS.Nguyễn Tiến Luận