Onbet88 HappyLuke Vn123 Lixi88 Vwin M8win Onbet1 Fb88 Thông báo tuyển sinh – Đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh – Đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

08/03/2022

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

__________________________

                                           

Số: 02B /TB-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

 

Hà Nội, ngày 06  tháng 01  năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

            Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;

            Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

             Căn cứ Quyết định số 4473/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Đại học Nguyễn Trãi đào tạo ngành Quản lý kinh tế trình độ Thạc sĩ;

            Trường Đại học Nguyễn Trãi thông báo tuyển sinh đào tạo Trình độ Thạc sĩ năm học 2021-2023 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  • Ngành/chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế
  • Hình thức đào tạo: Chính quy (Ngoài giờ hành chính)
  • Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành/chuyên ngành đào tạo phải có các điều kiện sau đây:

 • Về văn bằng:

– Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi.

– Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi phải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

– Người tốt nghiệp Đại học ngành khác ngành đăng ký dự thiphải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

– Văn bằng Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

 • Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)
 • Có đủ sức khoẻ để học tập
 • Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Trường Đại học Nguyễn Trãi

3. NỘI DUNG THI TUYỂNCác môn thi tuyển ngành Quản lý kinh tế: 3 môn

  • Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành: Khoa học quản lý
  • Môn cơ sở ngành: Kinh tế học
  • Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

– Có bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

– Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngôn ngữ Anh.

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

4. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan/chính quyền (01 bản theo mẫu);
 • Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng).
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng)
 • 04 ảnh 3×4.

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

– Thời gian thi tuyển dự kiến: Ngày 05,06/06/2021

– Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Nguyễn Trãi, 28A Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

6. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN PHÁT HÀNH VÀ THU HỒ SƠ:

 • Từ ngày: 06/01/2021 đến 28/04/2021
 • Tại: Khoa Sau đại học – Trường ĐH Nguyễn Trãi, 28A Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, HN
 • Mọi chi tiết liên hệ: 0906 070 388/ – Thầy Thành./.

Ghi chú: Hồ sơ dự thi nếu không được HĐTS xét duyệt khi không đủ điều kiện sẽ không hoàn trả.

 

Nơi nhận:

–          HĐQT (để b/c);

–          Các đơn vị liên quan;

–          Website ĐH Nguyễn Trãi;

–          Lưu: HC, ĐT, SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Đã ký

 

TS. Nguyễn Tiến Luận