Thực chiến tại doanh nghiệp – “Cày đầy ví” cùng học kì trải nghiệm NTU

08/03/2022

Với mô hình đào tạo đại học ứng dụng 70% thực hành; 30% lý thuyết, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp và các hoạt động đóng góp cộng đồng cho sinh viên.

Không chỉ được trải nghiệm hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên còn được tìm hiểu các vấn đề trong quá trình thực hiện công việc hoặc dự án. Đặc biệt, sinh viên còn được nhận mức lương phù hợp với vị trí năng lực và công việc.

 

Nhằm triển khai Chương trình “TRẢI NGHIỆM VÀ SÁNG TẠO” đối với sinh viên K19, Ban Đào tạo và CTSV thông báo như sau:

 1. Mục đích:
 • Nhà trường tổ chức Chương trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp và các hoạt động đóng góp cộng đồng cho các bạn sinh viên K19.
 • Các bạn sinh viên ngoài việc trải nghiệm môi trường hoạt động thực tế, còn quan sát tìm hiểu các vấn đề trong quá trình thực hiện công việc hoặc dự án của mình, qua đó rút ra các bài học trải nghiệm, đề xuất các sáng kiến cải tiến.
 1. Yêu cầu:
 • Áp dụng cho toàn bộ sinh viên K19.
 • Kết quả được tính vào điểm rèn luyện của sinh viên.
 • Các sinh viên được phân bổ theo nhóm, có nhóm trưởng và sau kỳ thực tập sẽ có báo cáo kết quả của nhóm (theo Mẫu 1 dưới đây)
 • Nhà trường sẽ bố trí giảng viên hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực hiện Chương trình.
 1. Thời gian triển khai:

Thời gian thực hiện Chương trình dự kiến từ 30-12-2019 đến 23-1-2020.

 1. Các hoạt động:

Sinh viên lựa chọn tham gia 1 trong 3 hoạt động sau.

4.1. Hoạt động 1 (HD1):

 • Tham gia thực tập, làm việc tại các tập đoàn, công ty có quan hệ hợp tác với Đại học Nguyễn Trãi (MM Mega, VietnamMobile,…).
 • Sinh viên tham gia phỏng vấn, được doanh nghiệp lựa chọn, làm việc tại Doanh nghiệp theo quy định và được hưởng lương cho thời gian làm việc.

4.2. Hoạt động 2 (HD2)

 • Sinh viên được khuyến khích hình thành các nhóm làm việc để triển khai các dự án, chương trình trong thời gian triển khai Chương trình “TRẢI NGHIỆM VÀ SÁNG TẠO”.
 • Các dự án, chương trình được chấp nhận phải đáp ứng các tiêu chí:
  • Có mục tiêu rõ ràng: (i) có tác động về mặt xã hội (chương trình tình nguyện, hoạt động thiện nguyện,..), hoặc (ii) tạo ra doanh thu, thu nhập từ việc kinh doanh hàng hóa dịch vụ.
  • Có kế hoạch hành động cụ thể
 • Các nhóm đăng ký dự án, chương trình và danh sách thành viên với Ban Đào tạo & CTSV trước ngày 05-12-2019.

 

 • Hoạt động 3 (HD2)
 • Các sinh viên không có nguyện vọng tham gia HD1 và HD2, sẽ chủ động đăng ký doanh nghiệp, dự án hoặc chương trình mà mình sẽ làm việc hoặc triển khai.
 • Sinh viên đăng ký với Ban Đào tạo & CTSV trước ngày 05-12-2019.

 

 1. Tổ chức thực hiện
 • Ban Đào tạo & CTSV thông báo, lên danh sách các sinh viên tham gia HD1, HD2 & HD3
 • Chỉ định trưởng các nhóm và lên doanh sách giảng viên hỗ trợ
 • Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình.
 • Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình.

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1:

 

BÁO CÁO

CHƯƠNG TRÌNH  “TRẢI NGHIỆM VÀ SÁNG TẠO”

 

Tên nhóm/cá nhân:  …

 

Thành viên:

1.ccc

 1. bbb

 

Nội dung:

Nội dung Các vấn đề tồn tại

( rủi ro, bất cập)

Đề xuất

(giải pháp, giải quyết)

1.
2.
….

 

 

Trưởng nhóm                                                                          Xác nhận của giáo viên hướng dẫn