Họa sỹ Lee John Lip

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

 1. Thông tin chung

Họa sỹ Lee. JohnLip

Đường nét và màu sắc, hoàng hôn, trung tâm thành viên nghệ sỹ

 • 60 triển lãm cá nhân, 53 triển lãm sự kiện theo nhóm với hơn 300
 • Triển lãm lời mời nghệ thuật đương đại tại bảo tàng Jeju/đảo Jeju
 • Triển lãm lời mời nghệ thuật tại bảo tàng Nampo/Goheung
 • Triển lãm lời mời nghệ thuật tại bảo tàng Nojeokbong/Mokpo
 • Triển lãm lời mời nghệ thuật hiện đại tại bảo tàng Masan/Masan
 • Triển lãm trung tâm nghệ thuật Maru/ Seoul
 • Triển lãm lời mời trung tâm nghệ thuật Kumbo Sung/Seoul
 • Hội chợ nghệ thuật Hàn/COEX
 • Hội chợ triển lãm nghệ thuật quốc tế Busan (BIAF)/BEXCO
 • Hội chợ triển lãm nghệ thuật trưng bày quốc tế Busan (BAMA)/BEXCO
 • Hội chợ nghệ thuật Daegu/EXCO
 • Chương trình sách giáo khoa trung học cơ sở lần thứ 7 (Người xuất bản: Mireen)
 • Chương trình sách giáo khoa trung học cơ sở được công nhận 2015 (Người xuất bản: Seamas )