THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ QUỐC TẾ BUSAN 2024

15/03/2024
SInh viên NTU luôn tự hào được vinh dự đoạt giải thưởng Thiết kế quốc tế Busan, năm nay các bạn đã sẵn sàng chinh phục Cuộc thi thiết kế IBDA – DCB Viện thiết kế chấn hưng Busan năm 2024 chưa? Đặc biệt, là cơ hội khẳng định bản thân và nắm bắt các cơ hội việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia.
Các mốc thời gian cần lưu ý:
Thời gian:
(1) Nộp tác phẩm dự thi – online: trước 07.05.2024
(2) Thẩm định vòng 1 – online: 10.05 (thứ 6) – 13.05.2024 (thứ 2)
(3) Công bố kết quả vòng 1: 16.05.2024 (thứ 5)
(4) Thẩm định vòng 2 – bản gốc: 30.05.2024 (thứ 5)
(5) Công bố kết quả chung cuộc: 03.06.2024 (thứ 2)
Kết quả sẽ được cập nhật tại trang chủ của Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Busan (https://adp.dcb.or.kr/) và Viện Chấn hưng Thiết kế Busan (www.dcb.or.kr).
(6) Lễ trao giải
A. Thời gian: Từ 16:00 ngày 13.06.2023 (thứ 5)
B. Địa điểm: Trong sảnh triển lãm Tuần lễ Thiết kế Busan BEXCO số 2