Điểm sàn xét tuyển của các trường đại học

08/03/2022

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Đại học Bách khoa Hà Nội là 21, Kinh tế quốc dân 18, nhiều trường tốp dưới từ 15,5 điểm.

STT Tên trường Điểm sàn Chỉ tiêu tuyển sinh 
1 Đại học Bách khoa Hà Nội Từ 21 điểm đến 24 điểm, tuỳ từng mã ngành. 5.740 chỉ tiêu chương trình đào tạo đại trà.

500 chỉ tiêu chương trình đào tạo quốc tế

Xem chi tiết

2 Đại học Ngoại thương Cơ sở Hà Nội và TP HCM: 
Khối A: từ 22,5 điểm;
Khối A1, D1, D3, D4, D6, D7: từ 21,5 điểm
Khối D2: từ 20,5 điểmCơ sở Quảng Ninh: từ 18 điểm
2850 chỉ tiêu với cơ sở Hà Nội và Quảng Ninh

Xem chi tiết

900 chỉ tiêu với cơ sở TP HCM

3 Đại học Kinh tế quốc dân Từ 18 điểm 4.800 chỉ tiêu

Xem chi tiết

4 Học viện Ngân hàng Cơ sở Hà Nội: 17,5 điểm

Cơ sở Bắc Ninh và Phú Yên: 15,5 điểm

3.807 chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia

423 chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển bằng học bạ

Xem chi tiết

5 Học viện Tài chính Ngành Tài chính ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế: 18 điểm

Khối D1 ngành Hệ thống thông tin quản lý: 23 điểm (môn Toán nhân 2)

Khối D1 ngành Ngôn ngữ Anh 23 điểm (tiếng Anh nhân 2)

1.950 chỉ tiêu xét bằng điểm thi THPT quốc gia

1950 chỉ tiêu theo phương thức khác

Xem chi tiết

6 Đại học Sư phạm Hà Nội Từ 17 điểm 2255 chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm THPT quốc gia

314 chỉ tiêu tuyển thẳng

Xem chi tiết

7 Đại học Thương mại  Từ 17,5 điểm 3.800 chỉ tiêu

Xem chi tiết

8 Đại học Hà Nội Từ 15,5 điểm 2.100 chỉ tiêu

Xem chi tiết

9 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 18 điểm

Cơ sở đào tạo phía Nam: Từ 16 điểm

2.320 chỉ tiêu cơ sở Hà Nội

750 chỉ tiêu cơ sở TP HCM

Xem chi tiết

10 Đại học Công đoàn Từ 15,5 điểm 2.000 chỉ tiêu

Xem chi tiết

11 Đại học Công nghiệp Hà Nội Từ 16,5 điểm đến 19 điểm tùy từng mã ngành 6.700 chỉ tiêu

Xem chi tiết

12 Đại học Thủy Lợi Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kế toán: 17 điểm

Nhóm ngành Kỹ thuật điện, điện tử: 16,5 điểm

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế, Quản trị kinh doanh: 16 điểm

Các ngành còn lại 15 điểm

3.120 chỉ tiêu

Xem chi tiết

13 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên Từ 15,5 điểm 1.500 chỉ tiêu

Xem chi tiết

14 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Từ 15,5 điểm chương trình đại trà

Từ 17 điểm với 5 ngành đại học đào tạo theo chương trình tăng cường tiếng Anh

2.500 chỉ tiêu

Xem chi tiết

15 Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM Từ 15,5 điểm 1.560 chỉ tiêu

Xem chi tiết

16 Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) Từ 15,5 điểm 4.900 chỉ tiêu

Xem chi tiết

17 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM Hệ đại trà 18-22,5 điểm

Hệ chất lượng cao bằng tiếng Việt: 18-21 điểm

Hệ chất lượng cao bằng tiếng Anh: 17-19 điểm

Chi tiết

2.510 chỉ tiêu hệ đại trà

2.265 hệ chất lượng cao

Xem chi tiết

18 Đại học Mở TP HCM Từ 15,5 điểm 3.350 chỉ tiêu

Xem chi tiết

19 Đại học Nông Lâm TP HCM Cơ sở TP HCM: 17 – 20 điểm hệ đại trà; 20 điểm chương trình tiên tiến; 18 điểm ngành đào tạo chất lượng cao, 17 điểm chương trình cử nhân quốc tế.

Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: 15,5 điểm

4.945 chỉ tiêu

Xem chi tiết

Theo VnExpress