Học Đại học ứng dụng là như thế này chứ đâu?

08/03/2022

Giờ học thực hành phần mềm kế toán của các sinh viên khoa Kế toán với sự hướng dẫn và đứng lớp của giảng viên doanh nghiệp đến từ Công ty CP Misa.

Năm học 2016 – 2017, Đại học Nguyễn Trãi bắt đầu chính thức triển khai áp dụng mô hình đại học ứng dụng vào đào tạo. Đây là mô hình đạo tạo đồng hành cùng doanh nghiệp, đào tạo theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp.
Các chuyên gia doanh nghiệp đồng hành cùng NTU từ công tác thẩm định bài giảng đến việc tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp.Đây là cơ hội để sinh viên được trao đổi, học tập, tích lũy và tiếp thu các kinh nghiệm tốt từ chính những người đang công tác tại doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, đây cũng chính là đầu mối tuyển dụng ngay trong quá trình học tập của sinh viên.