K18 QTKD hứng khởi báo cáo kết quả bài thi kết thúc môn Quản trị tài chính

08/03/2022

Ngày 16/6 sinh viên 18 QTKD hứng khởi báo cáo kết quả bài thi kết thúc môn Quản trị tài chính với sự hướng dẫn của Giảng viên – Th.S Nguyễn Hồng Thảo.

Mỗi nhóm được phân chia tìm hiểu Kế hoạch kinh doanh những lĩnh vực khác nhau bao gồm: Ốp điện thoại LT; Du lịch Tình nguyện; Cửa hàng Kem. Mỗi đề tài đều thực tế giúp các bạn trong nhóm phát huy được khả năng, sự sáng tạo cá nhân và hơn hết gắn kết mỗi thành viên cùng hợp lực tạo sức mạnh làm việc nhóm.

Bạn Đỗ Hoài Thu chia sẻ: “Em thấy đây là môn học thực tế, cần thiết cho tất cả mọi người không chỉ là quản trị tài chính doanh nghiệp mà còn là cách quản trị tài chính cá nhân”.

Nhận xét về giảng viên hướng dẫn, sinh viên K18 QTKD cảm nhận: “Cô Hồng Thảo rất quan tâm và biết cách truyền động lực cho sinh viên. Cô gợi ý những ý tưởng thiết thực, luôn ủng hộ sinh viên hết lòng. Cách thi kết thúc học phần này tạo cảm giác  thoải mái và khai  thác tiềm năng của mỗi sinh viên. Em rất thích môn học này, đặc biệt cám ơn cô Hồng Thảo – người truyền  lửa cho chúng em.”

Chắc chắn với những trải nghiệm thực tế môn học Quản trị tài chính mang lại cùng sự dẫn dắt tận tình của Th.S Nguyễn Hồng Thảo sẽ giúp sinh viên K18 QTKD ứng dụng linh hoạt vào thực tế.

Một số hình ảnh kết thúc môn học: