Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa NTU và Công ty cổ phần Du lịch Hướng Dương

29/04/2022

Nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ chế đặc thù, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng Công nghiệp 4.0. Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Khoa Du lịch – Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý du lịch Hướng dương HDM.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa NTU và Công ty cổ phần Du lịch Hướng Dương

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hoá sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng với khả năng hội nhập quốc tế và xã hội hoá cao. Liên kết giữa các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp sẽ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong việc bố trí và sử dụng đến bồi dưỡng nguồn nhân lực. Qua đây càng thấy được vai trò của việc cần tăng cường liên kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp. Hai bên tiến hành hợp tác trong việc tuyển dụng, giới thiệu và cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động cho doanh nghiệp; Hợp tác, hỗ trợ sinh viên, giảng viên trong quá trình thực tập, thực tế, bổ sung kiến thức tư liệu học tập.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa NTU và Công ty cổ phần Du lịch Hướng Dương

Nằm trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển “Giảng đường doanh nghiệp” trong năm 2022, Khoa Du Lịch nói riêng và trường Đại học Nguyễn Trãi nói chung sẽ tiếp tục triển khai liên kết với nhiều doanh nghiệp uy tín có nền tảng hỗ trợ sinh viên. Từ đó xây dựng mạng lưới “Giảng đường doanh nghiệp” có mặt tại nhiều tỉnh thành, tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên thực tập – trải nghiệm trong nước và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.