[NTU học tập] học truyền thông là đi lông bông

08/03/2022

BUỔI HỌC THỰC TẾ VÔ CÙNG THÚ VỊ CỦA SINH VIÊN KHOA “TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN” TẠI DOANH NGHIỆP.

Trong hình ảnh có thể có: 23 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Được gặp gỡ chủ doanh nghiệp, những giám đốc thành công trong lĩnh vực sự kiện và truyền thông là cơ hội rất tốt giúp sinh viên PR học hỏi được nhiều kinh nghiệm và kiến thức quý báu.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đại Học Ứng Dụng là gắn liền với thực tế, chính vì thế mà sinh viên PR luôn tích cực tham gia những buổi học thực tế. Từ đó mà ngoài kiến thức tại trường thì các bạn có được nhiều kiến thức thực chiến trong nghề là hành trang cho công việc sau này.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Học đi đôi với hành, giúp sinh viên có được nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế, đó chính là mục tiêu của Đại Học Nguyễn Trãi – Đại Học Ứng Dụng.