Thông báo chương trình Hành trang nghề nghiệp của sinh ngành Kế toán trong thời đại số 4.0

27/04/2022
Khoa Tài chính – Kế toán thông báo chương trình “Hành trang nghề nghiệp của sinh viên kế toán trong thời đại số 4.0”
Khách mời: Ms. Nguyễn Kim Anh – Phụ trách tuyển dụng Công ty Cổ phần Misa.
Thời gian: 9h00, thứ năm, ngày 28/04/2022
Địa điểm: Thư viện tầng 2 NTU, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội