Thông báo về việc tổ chức học GDQP&AN cho tân sinh viên K20 (cập danh)

08/03/2022

Ban Đào tạo & CTSV xin thông báo kế hoạch tổ chức học GDQP&AN đợt 2 năm học 2020 – 2021 cho tân sinh viên K2020 như sau:

– Đối tượng: Sinh viên Khóa K20. (danh sách: Danh sách tham gia QPAN đợt 2)
– Thời gian khóa học: Từ ngày 31/10/2020 đến ngày 27/11/2020.
– Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN – Thôn 7, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.
– Thời gian đón và trả sinh viên:
       + Đón: 12h00 – 12h30, thứ bảy ngày 31/10/2020 (tại sân Tòa nhà Thủy Lợi Trường Đại học Nguyễn Trãi)
       + Trả: 14h00, thứ Sáu ngày 27/11/2020.
Danh sách chia phòng và chia xe đưa đón: Danh sách chia xe chia đại đội K56 FINAL
– Đại đội 6: Sĩ số: 164 sinh viên, Thầy phụ trách: Thầy Đào Bá Công – SĐT 0979.582.784, Nơi ở : Tầng 5 tòa nhà D5, bao gồm các ngành: Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Hàn, Quản trị kinh doanh, Du lịch. Danh sách đại đội K56 (ĐẠI ĐỘI 6)
– Đại đội 7: Sĩ số: 159 sinh viên, Thầy phụ trách: Thầy Lê Sỹ Nguyên Hoàng – SĐT 0357.894.129, Nơi ở : Tầng 5 tòa nhà D2, bao gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Nhật, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kiến trúc – Nội thất. Danh sách đại đội K56 (ĐẠI ĐỘI 7)
Nhà trường yêu cầu:
 – Sinh viên kiểm tra tên mình trong danh sách được Nhà trường dán trên bảng tin: Danh sách tham gia QPAN đợt 2. Sinh viên không có tên trong danh sách hoặc có thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với Ban Đào tạo & CTSV.
– Sinh viên xin hoãn/miễn học GDQP&AN phải có đơn nộp về Ban Đào tạo & CTSV trước 16h00 ngày 28/10/2020.
Lưu ý:
Sinh viên nhận quân tư trang tại trung tâm GDQP&AN.
– Các khoản chi phí sinh hoạt và kế hoạch học tập chi tiết/quy chế/đồ dùng cá nhân cần chuẩn bị đính kèm thông báo này.
Thông tin chi tiết:
– Thông báo:
– Kinh phí: Kinh phí-DH Ng Trãi
– Những điều cần chuẩn bị: Công tác chuẩn bị – đồ dùng
– Quy chế, nội quy: Quy chế