Thông báo về việc triển khai Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 – năm học 2022-2023

22/03/2023
Ngày 22/03/2023, TS. Lưu Viết Tĩnh – Phó Hiệu trưởng thường trực đã ký ban hành Thông báo số 23/TB-ĐHNT về việc triển khai Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 – năm học 2022-2023
Ban HCTH phát hành Thông báo này để Thầy cô và các đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện