Onbet88 HappyLuke Vn123 Lixi88 Vwin M8win Onbet1 Fb88 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 2020

08/03/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

 

Số:     /TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG

 

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Trãi thông báo xét tuyển bổ sung tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2020

 

  1. Chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển bổ sung theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia đối với thí sinh là học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3 (thí sinh khu vực 3 không có điểm ưu tiên)
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu xét bổ sung Mức điểm xét tuyển bổ sung
1 Kiến trúc 7580101 v  Toán, Vật lý, Vẽ

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Lịch sử, Địa lí

v  Toán, Vật lý, Lịch sử

15 10 15
2 Thiết kế đồ họa 7210403 v  Ngữ văn, Vẽ, Vẽ

v  Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

20.25 7 20.25
3 Thiết kế nội thất 7580108 v  Ngữ văn, Vẽ, Vẽ

v  Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

18 10 18
4 Tài chính Ngân hàng 7340201 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

18.75 7 18.75
5 Quản trị kinh doanh 7340101 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

19.75 27 19.75
6 Quan hệ công chúng 7320108 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

v  Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

v  Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

19.75 7 19.75
7 Kế toán 7340301 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

19.75 7 19.75
8 Ngôn ngữ Nhật 7220209 v  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

v  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

18 23 18
9 Công nghệ thông tin 7480201 v  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

19.5 15 19.5

 

  1. Chỉ tiêu và điểm trúng tuyển bổ sung theo phương thức xét điểm học bạ
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu xét bổ sung Mức điểm xét tuyển bổ sung
1 Kiến trúc 7580101 v  Toán, Vật lý, Vẽ

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Lịch sử, Địa lí

v  Toán, Vật lý, Lịch sử

18 20 18
2 Thiết kế đồ họa 7210403 v  Ngữ văn, Vẽ, Vẽ

v  Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

18 20 18
3 Thiết kế nội thất 7580108 v  Ngữ văn, Vẽ, Vẽ

v  Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

18 14 18
4 Tài chính Ngân hàng 7340201 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

18 6 18
5 Quản trị kinh doanh 7340101 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

18 26 18
6 Quan hệ công chúng 7320108 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

v  Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

v  Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

18 7 18
7 Kế toán 7340301 v  Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

v  Toán, Lịch sử, Địa lý

18 7 18
8 Ngôn ngữ Nhật 7220209 v  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

v  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

18 27 18
9 Công nghệ thông tin 7480201 v  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v  Toán, Vật lý, Hóa học

v  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

v  Ngữ văn, Toán, Địa lý

18 16 18

 

  • Hồ sơ xét tuyển
  • Đơn xét tuyển (theo mẫu Mẫu-số-01-Đơn-đăng-ký-xét-tuyển)
  • Học bạ THPT (bản sao có công chứng);
  • Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020;
  • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2020 (bản sao có công chứng)
  • Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
  1. Chính sách học bổng (Tham khảo tại webiste: daihocnguyentrai.edu.vn)
  2. Thông tin liên hệ
Ban Tuyển sinh & Truyền thông  – Trường Đại học Nguyễn Trãi

Địa chỉ: Tòa nhà, số 28A, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0961003912                                  Hotline: 0981922641

Website: www.daihocnguyentrai.edu.vn        Facebook/daihocnguyentrai

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                 

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                

                                                                                   TS.Nguyễn Tiến Luận