Tổ chức kiến tập doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho sinh viên ngành Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản Trường Đại học Nguyễn Trãi học đi đôi với hành

29/03/2024
Nhằm cụ thể hóa chương trình đào tạo định hướng ứng dụng (30% lý thuyết, 70% thực hành ở các học phần chuyên ngành) của Nhà trường, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản sẽ tổ chức cho 30 sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt trong học kỳ 1 năm học 2023- 2024 của Ngành Ngôn ngữ Nhật đi tham quan kiến tập thực tế tại các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Ninh vào ngày 05/04/2024 (thứ 6).
Qua đó tạo cơ hội để sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Trường Đại học Nguyễn Trãi được trải nghiệm, tìm hiểu về môi trường làm việc, thực tế về hoạt động kinh doanh, quy trình sản xuất, văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cũng như sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp và nắm được nhu cầu thực tế của các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay;
Và tạo điều kiện cho sinh viên Ngành NN Nhật có cơ hội thực hành tiếng Nhật và những kiến thức đã học tại Nhà trường tại Doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm cơ hội thực tập và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
Lần này sinh viên sẽ được kiến tập tại 04 Doanh nghiệp Nhật Bản tại KCN VSIP Bắc Ninh gồm: Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, Công ty TNHH Fujikin Việt Nam, Công ty TNHH SG Motors Việt Nam, Công ty TNHH A.I.S Việt Nam. Và sau đó sẽ được hướng dẫn thực hành dịch du lịch thực tế tại Đền Đô Bắc Ninh.
Cùng chờ đợi những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này của sinh viên Ngành NN Nhật nhé!