Trường Đại học Nguyễn Trãi Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1

08/03/2022

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI NĂM 2019

 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2019 thông báo:

  1. Điểm trúng tuyển đại học đợt 1 hệ chính quy diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG năm 2019 đối với thí sinh là học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3 (thí sinh khu vực 3 không có điểm ưu tiên) của Trường Đại học Nguyễn Trãi như sau:
TT Ngành & chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Nhật 7220209 v Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

v Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

v Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

18.50
2 Quản trị kinh doanh 7340101 v Toán, Vật lý, Hóa học

v Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

v Toán, Lịch sử, Địa lý

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

16.50
3 Quản trị kinh doanh du lịch
4 Công nghệ thông tin 7480101 v Toán, Vật lý, Hóa học

v Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

v Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

16.00
5 Thiết kế đồ họa 7210403 v Ngữ văn, Toán, Vật lý

v Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

v Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

v Khối H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08 (vẽ nhân hệ số 2)

17.10
6 Thiết kế nội thất 7580108 v Ngữ văn, Toán, Vật lý

v Ngữ văn, Toán, Lịch sử

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

v Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

v Khối V00; V01; V02; V03; V04; V05; V06; V07; V08; V09; V10; V11 (vẽ nhân hệ số 2)

15.20
7 Kiến trúc 7580101 v Toán, Vật lý, Tiếng Anh

v Toán, Vật lý, Hóa học

v Toán, Vật lý, Lịch sử

v Toán, Lịch sử, Địa lý

v Khối V00; V01; V02; V03; V04; V05; V06; V07; V08; V09; V10; V11 (vẽ nhân hệ số 2)

15.20
8 Tài chính – Ngân hàng 7340201 v Toán, Vật lý, Hóa học

v Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

v Toán, Lịch sử, Địa lý

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

15.50
9 Quan hệ công chúng 7320108 v Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

v Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

v Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

v Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

15.50
10 Kế toán 7340301 v Toán, Vật lý, Hóa học

v Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

v Toán, Lịch sử, Địa lý

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

15.55
11 Kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 v Toán, Vật lý, Hóa học

v Ngữ văn, Toán, Vật lý

v Ngữ văn, Toán, Địa lý

v Toán, Lịch sử, Địa lý

15.00

 

  1. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).
  2. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 trước 17g00 ngày 15/8/2019. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH              

Đã ký                  

 

    TS. Nguyễn Tiến Luận