Bám sát với thực tiễn, 15 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐH Nguyễn Trãi được xem xét thông qua

08/03/2022

Chiều ngày 11/06/2021, trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021.

Ths Trần Thị Lan – Phó trưởng ban đào tạo trường Đại học Nguyễn Trãi

Hội đồng đánh giá đề tài của sinh viên năm nay bám sát thực thực tế, có khả năng ứng dụng thực tiễn. Đồng thời đưa ra nhận xét cho đề cương về tên đề tài cần cụ thể hơn, từ đó có một mục tiêu cụ thể. Và cần phải xem xét khả năng có thể thực hiện đề tài. Các thầy cô hướng dẫn cũng đã đưa ra những đóng góp chi tiết cho từng mục tiêu cần nghiên cứu để nghiên cứu có thể thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Hội đồng làm việc tích cực và đưa ra những ý kiến đóng góp cụ thể

Với định hướng mô hình đại học ứng dụng (70% thực hành, 30% lý thuyết), nghiên cứu khoa học sẽ trở thành hoạt động thường niên, thể hiện sự năng động của sinh viên trường Đại học Nguyễn Trãi. Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn, đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội.

Kết thúc buổi họp, hội đồng quyết định cần phải tiếp tục có những buổi làm việc chi tiết và cụ thể hơn nữa để có thể giúp sinh viên đi đúng hướng khi triển khai thực hiện đề tài