Các kênh thông tin chính thức của Trường Đại học Nguyễn Trãi

09/06/2022
6. Group Hội sinh viên trường Đại học Nguyễn Trãi: https://www.facebook.com/groups/329177442670853
———————
Các Câu lạc bộ:
2. CLB ngôn ngữ Nhật Suzume – NTU: https://www.facebook.com/groups/3258000781099083/
4. Câu lạc bộ Truyền thông C.R.E.M: https://www.facebook.com/groups/2293636174114859/
8. NTU FC – CLB Bóng đá sinh viên NTU: https://www.facebook.com/groups/888809311495909/
10. CLB Đại Sứ Sinh Viên (NTU): https://www.facebook.com/groups/505470617943639/
12. CLB Nhảy – Dance (NTU): https://www.facebook.com/groups/566365158149710/
———————
Các kênh thông tin khác:
1. Hòm thư sinh viên: https://forms.gle/Y29U7Gop7y5JyaUf7
3. Sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp NTU: https://www.facebook.com/groups/2392292740903641/
….