Cùng nhìn lại một năm, năm 2016!

08/03/2022

Chúng ta đã và đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2016, hãy để lòng mình trải rộng ra, nhẹ nhàng và mãn nguyện. Hãy cùng Ban biên tập “Review” lại xem trong năm qua tình hình NỘI CHIẾN ra sao? Chúng ta đã TÁC CHIẾN trên những mặt trận nào? BẢNG VÀNG nào đã khắc tên “Nờ tờ u”, và cùng SUPPER SOI xem các NTU’ER họ đang sống, học tập, vui chơi như thế nào?

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015