Đại học Nguyễn Trãi: Những ấn tượng về sự sáng tạo

08/03/2022

Đại học Nguyễn Trãi đã và đang khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng về sản phẩm đồ án thiết kế sáng tạo thuộc ngành kiến trúc, mỹ thuật ứng dụng của các kiến trúc sư và nhà thiết kế tương lai. Hơn 400 cử nhận kiến trúc sư, thiết kế đồ họa và thiết kế nội thất đã có việc làm sau khi ra trường tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước…