Hội nghị khoa học “CẢI TIẾN MÔN HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH ỨNG DỤNG”

08/03/2022

Với chủ đề ““CẢI TIẾN MÔN HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH ỨNG DỤNG”, Hội nghị khoa học cấp trường do trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức vào ngày 28/07/2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dưới sự chủ trì của TS.KTS. Ngô Doãn Đức – Phó Hiệu trưởng thường trực, 08 tham luận của các trưởng Khoa, trưởng Ngành đã được gửi đến hội nghị nhằm chia sẻ, trao đổi và bàn về việc cải tiến môn học phục vụ đào tạo theo mô hình ứng dụng. Các bài tham luận và các ý kiến phát biểu đều đã tập trung vào những vấn đề hết sức cần thiết và nội dung trọng tâm của Hội nghị.

Khoa Kiến trúc – Xây dựng môi trường với tham luận “Đào tạo Kiến trúc sư – Gắn với doanh nghiệp như thế nào?”

Khoa Mỹ thuật ứng dụng với tham luận “Đổi mới nội dung các môn học chuyên ngành theo hướng ứng dụng”

Đặc biệt, các bài tham luận cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại các đơn vị và nhà trường; đặc biệt một số tham luận cũng đã nêu lên các giải pháp, quy trình, cách thức đổi mới chương trình đào tạo và cụ thể hơn là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá ở từng bộ môn và ngành học cụ thể.

“Đổi mới môn học Khoa Kinh tế – QTKD” là tham luận của Khoa KT-QTKD

Ngành Kế toán với đề tài “Đổi mới chương trình đào tạo Ngành Kế toán theo định hướng ứng dụng”

Khoa Truyền thông – Quan hệ công chúng với tham luận “Ngành Quan hệ công chúng cải tiến chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng”

Bộ môn Du lịch và Tiếng Anh cũng tham gia đóng góp nhằm cải tiến môn học theo định hướng ứng dụng

Với mô hình đại học ứng dụng, song song với việc triển khai các chương trình kết nối doanh nghiệp, NTU thường xuyên tổ chức các chương trình Hội nghị nghiên cứu khoa học cho các ngành nhằm cập nhật, hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu mới nhất của nhà tuyển dụng. Hội nghị “CẢI TIẾN MÔN HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH ỨNG DỤNG” chính là một phần trong chiến lược đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại NTU.