KẾT QUẢ CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP “NTU TRONG TÔI”

08/03/2022

Cuộc thi thiết kế Video clip “NTU trong tôi” do trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức là một sân chơi bổ ích cho sinh viên được phát huy đam mê, vận dụng các kỹ năng đã được học để ứng dụng vào thực tiễn. Cuộc thi đã nhận được rất nhiều các tác phẩm chất lượng, thể hiện sự sáng tạo và đầu tư kỹ lưỡng của sinh viên NTU.

Sau khi tổng kết điểm số, Ban tổ chức xin được trân trọng thông báo đến các nhóm dự thi kết quả của cuộc thi như sau:

KẾT QUẢ CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP “NTU TRONG TÔI”

STT NHÓM DỰ THI KẾT QUẢ BÌNH CHỌN ONLINE (Tính đến 19/05/2020) ĐIỂM BAN GIÁM KHẢO TỔNG ĐIỂM HẠNG MỤC GIẢI
1  

Tập thể K20 Ngành Ngôn Ngữ Nhật 2

+ 3K like = 3000 điểm

+ 6,7K chia sẻ (185 chia sẻ hợp lệ) = 370 điểm

+7,8K view = 700 điểm

60 điểm 4130 điểm  

 

GIẢI NHẤT

2  

Tập thể Khoa Du Lịch

+ 2337 like = 2337 điểm

+ 4182 chia sẻ (203 chia sẻ hợp lệ) = 406 điểm

+ 5,6K view = 500 điểm

80 điểm 3323 điểm  

 

GIẢI NHÌ

3 (L.I.T TEAM) Nguyễn Thị Phượng, Phan Quỳnh Anh, Lê Minh Dũng, Nguyễn Thu Hiền, Đặng Ngọc Minh Hoàng – Sinh viên K20 Ngành Quan hệ công chúng + 316 like = 316 điểm

+ 173 chia sẻ = 346 điểm

+ 2,8K view = 200 điểm

90 điểm 952 điểm  

 

GIẢI NHÌ

4  

Nguyễn Thị Chinh K20 – Ngành Thiết kế đồ họa

+ 51 like = 51 điểm

+ 26 chia sẻ = 52 điểm

+ 869 view = 0 điểm

60 điểm 163 điểm  

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

5  Tập thể Lớp K19 – Ngành Quản trị kinh doanh du lịch + 87 like = 87 điểm

+ 94 chia sẻ = 188 điểm

+ 1,9K view = 100 điểm

60 điểm 435 điểm  

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

6 Nhóm dự thi K20 Ngành Quan hệ công chúng: “Thế Hải , Cao Đức Tùng, Lê Đan Trường, Nguyễn Hùng” + 48 like = 48 điểm

+ 6 chia sẻ = 12 điểm

+ 573 view = 0 điểm

70 điểm 130 điểm  

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

7  

Đặng Thị Lý K20 PR

+ 49 like = 49 điểm

+ 8 chia sẻ = 16 điểm

+ 696 view = 0 điểm

60 điểm 125 điểm  

 

X