KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN “KHỞI SỰ KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG SỐ”

27/04/2022
19/04/2022, Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức thành công Chương trình Huấn luyện “Khởi sự kinh doanh trên nền tảng số” với sự tham gia của đông đảo sinh viên NTU đang quan tâm tới “Khởi nghiệp”.
Khóa huấn luyện được tài trợ bởi CLB Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp YBC với tổng trị giá lên tới 500.000.000đ. Đây là cơ hội cho nhiều sinh viên của Trường Đại học Ứng dụng – Nguyễn Trãi có thể chuẩn bị những hành trang đầu tiên của mình trên con đường “Khởi Nghiệp”.