Khoa Kiến trúc – Nội thất – NTU tổ chức thành công Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp năm 2022

30/08/2022

Ngày 29/8/2022, sinh viên Ngành Kiến trúc K17, khoa Kiến trúc – Nội thất đã bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp, đây là một trong những dấu mốc quan trọng của K17 trước khi khép lại thời sinh viên tại giảng đường Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Tham dự Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có sự hiện diện của:

TS. Nguyễn Tiến Luận – Nhà sáng lập, hiệu trưởng nhà trường

TS. Lưu Viết Tĩnh – Phó hiệu trưởng thường trực, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

CEO Trần Văn Tuyến – Giám đốc điều hành

TS.KTS. Đoàn Ngọc Tú – Phó hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc – Nội thất

Cùng thầy (cô) trong hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp và các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Ngành Kiến trúc.

TS. Nguyễn Tiến Luận – Nhà sáng lập, hiệu trưởng nhà trường phát biệu trước buổi Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp Khoa Kiến trúc – Nội thất

 

Buổi bảo vệ đồ án là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ riêng với các sinh viên khi đây là dịp đánh giá năng lực và thể hiện bản thân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Khoa Kiến trúc – Nột thất trong việc nhìn nhận và đánh giá năng lực đào tạo cũng như tâm huyết của tập thể cán bộ, giảng viên.

Nhìn chung các đề tài Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên đều mang tính thực tế, sáng tạo và được đánh giá cao tinh thần nghiên cứu cũng như kết quả đạt được.Nội dung đồ án đa dạng, khai thác được tính nghệ thuật và giá trị thực tế.

Sinh viên Khoa Kiến trúc – Nội thất bảo vệ Đồ án trước Hội đồng

Đề tài “Trung tâm lưu trữ và phát triển ngành dệt Nam Định” đạt 9.0 điểm của Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp khoa Kiến trúc – Nội thất, sinh viên Vũ Trường Giang đạt điểm số cao nhất trong buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp.

Các bạn sinh viên đã vận dụng kiến thức chuyên môn tích lũy được trong 4 năm theo học ngành Kiến Trúc. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, chúc mừng các bạn sinh viên ngành Kiến trúc K17 và chúc các bạn có bước tiến thành công trong tương lai.

Sinh viên Khoa Kiến trúc – Nội thất bảo vệ Đồ án trước Hội đồng