Khoa Quản trị Kinh doanh Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022

27/07/2022

Ngày 21/07/2022 Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) tổ chức thành công Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022 qua hình thức trực tuyến.

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy, đồng thời thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học, Khoa Quản trị kinh doanh tiến hành tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên với Trưởng Khoa và Tọa đàm nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021 – 2022.

Ảnh: Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm NCKH sinh viên

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của:

Trịnh Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh

ThS. Hoàng Thị Kim Oanh – Thư ký Khoa Quản trị kinh doanh

Cùng các thầy cô giảng viên cơ hữu và toàn bộ sinh viên K19, K20, K21 Khoa QTKD tham gia buổi lễ.

Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022

Với mục đích:

  1. Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, trao đổi thông tin hai chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên.
  2. Giúp Khoa, Nhà trường có thêm thông tin để điều chỉnh quá trình tổ chức giảng dạy và học tập nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người học.
  3. Phát huy những mặt mạnh, tích cực đã thực hiện đối với sinh viên, khắc phục những hạn chế nhằm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trong quá trình học tập, ính hoạt và rèn luyện.
  4. Tọa đàm nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm mục đích đưa ra các gợi ý, định hướng đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành QTKD. Chia sẻ, làm rõ về các các lợi ích mà hoạt động NCKH sinh viên đem lại cho bản thân sinh viên.
Ảnh: Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm NCKH sinh viên

Nội dung Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022 cụ thể:

Phần 1: Đối thoại sinh viên

Đại diện sinh viên các lớp phát biểu ý kiến liên quan đến nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường: hoạt động giảng dạy của giảng viên, lịch học, môn học, chế độ chính sách, học bổng, học phí, công tác sinh viên, cơ sở vật chất, giảng đường, vệ sinh môi trường, các hoạt động khác…..

Trưởng Khoa giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của sinh viên trực tiếp tại Hội nghị.

Phần 2: Tọa đàm NCKH sinh viên

Sinh viên và giảng viên trao đổi về ý tưởng, hướng nghiên cứu các đề tài phù hợp với chuyên ngành. Phân công giảng viên hướng dẫn và nhóm sinh viên thực hiện, ưu tiên các nhóm sinh viên chủ động nhận đề tài.

Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022 của khoa QTKD diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là cơ hội để các thầy cô BLĐ và giảng viên khoa hiểu hơn về sinh viên của mình cũng như sinh viên hiểu hơn các các chương trình đào tạo, hợp tác cũng như hiểu được lợi ích về NCKH.

Ảnh: Hội nghị đối thoại sinh viên và tọa đàm NCKH sinh viên