Sinh viên K18 Ngành Kế toán Bảo vệ Thành công Khóa luận Tốt nghiệp năm 2022

20/07/2022

Ngày 18/7/2022, sinh viên K18, khoa Tài chính – Kế toán đã bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp, đây là một trong những dấu mốc quan trọng trước khi khép lại thời sinh viên tại giảng đường Trường Đại học Nguyễn Trãi của mình.

Ảnh: lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp K18 KTO

Tham dự Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có sự hiện của:

TS. Lưu Viết Tĩnh – Phó hiệu trưởng thường trực, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

ThS. Trần Thị Lan – Phó Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thảo – Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính – Kế toán

CPA. Phan Đắc Hoan – Phó GĐ CTY kiểm toán AA group

Bà Trần Thị Hồng Quý – Kế toán trưởng Tập đoàn Ladeco

ThS. Cao Thị Nhiên – Thư ký hội đồng

Cùng các thầy cô trong hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp và các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế toán.

Ảnh: lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp K18 KTO

 

Buổi lễ diễn ra với các đề tài liên quan đến lĩnh vực kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán doanh thu, kế toán tiên lương. Các đề tài được trình bày một cách khoa học, cung cấp nhiều thông tin có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức và nội dung của một khóa luận tốt nghiệp bậc cử nhân.

Ảnh: lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp K18 KTO

Nhận xét về chất lượng đề tài bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Tài chính – Kế toán năm 2022, ThS. Nguyễn Thị Hồng Thảo chia sẻ: “Các đề tài đều có tính thực tiễn rất cao. Cụ thể các tác giả đều nêu được tính cấp thiết của đề tài nghiên đồng thời có mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên rất rõ ràng”.

Ảnh: lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp K18 KTO

Đề tài “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất bao bì Megalife” đạt 9.3 điểm của Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp khoa, sinh viên Lưu Thị Cúc đạt điểm số cao nhất trong 6 đề tài.

Ảnh: lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp K18 KTO

Các bạn sinh viên đã vận dụng kiến thức chuyên môn tích lũy  được trong 4 năm theo học ngành kế toán và những kiến thức về nghiên cứu khoa học để hoàn thành khoán luận tốt nghiệp của mình. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, chúc mừng các bạn sinh viên KTO K18 và chúc các bạn có bước tiến thành công trong tương lai.