Lịch học chính thức thức cho K15 nhập học đợt 1

08/03/2022

sv-quoc-te9

Tân sinh viên K15 NTU

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ,TCCN, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) triển khai tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016 cho sinh viên K15 từ ngày 21/9 – 26/9/2015 tại Hội trường Nhà A của NTU.

“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” là hoạt động thiết thực dành cho các tân sinh viên ngay khi bước chân vào giảng đường Đại học. Tuần sinh hoạt công dân giúp các bạn sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức thức trách nhiệm sinh viên đối với xã hội. Đây cũng là dịp để tân sinh viên tìm hiểu pháp luật; nắm bắt thông tin, quy chế, quy định đào tạo, hệ thống đào tạo, cơ cấu tổ chức và các đoàn thể của Nhà trường.

Đề nghị tất cả các tân sinh viên K15 tham gia đầy đủ!

Lịch học cụ thể như sau:

9

NTU