NTU PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ BÌA TẠP CHÍ KHOA HỌC NTU

28/04/2022
Giải thưởng: 01 giải duy nhất trị giá 3.000.000đ Nội dung: (trong ảnh) Yêu cầu: Kích thước 19 x 26,5 cm, 1 mặt Gửi tác phẩm dự thi (cá nhân hoặc nhóm) ghi rõ: Họ và tên (cá nhân hoặc trưởng nhóm cùng tên các thành viên) và mô tả ý nghĩa của thiết kế độ dài 500 từ về email: phongtruyenthong@ntu-hn.edu.vn Thời gian: Từ ngày 28/04/2021 đến 12/05/2021 Đối tượng: Sinh viên, cựu sinh viên, thí sinh THPT, CBGV nhà trường.

16:56