PHÁT ĐỘNG THAM GIA CUỘC THI NHẢY HIỆN ĐẠI “NHỊP SỐNG TRẺ”

18/10/2022
Cuộc thi dành cho các nhóm nhảy tập thể mang tính cộng đồng nhằm tìm kiếm các nhóm học sinh, sinh viên tài năng, nêu cao được sức mạnh đoàn kết của tập thể, tạo sân chơi bổ ích, văn minh, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giải trí, tạo nguồn cảm hứng, giúp các em tự tin, năng động, phát huy tính sáng tạo nghệ thuật.