Quy định mới: Bằng Trung cấp chuyên nghiệp có thể thay cho bằng tốt nghiệp THPT

08/03/2022

Bộ GD&ĐT gửi văn bản tới các cơ sở đào tạo về việc người học đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT được xem xét học lên.

Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN gửi tới các sở GD&ĐT, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở khác có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp nêu rõ:

Thời gian vừa qua Bộ đã nhận được một số văn bản đề nghị được hướng dẫn về bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp của đối tượng có đầu vào trình độ THCS.

Xem xét đề nghị từ thực tế, Bộ GD&ĐT cho hay:

Căn cứ Luật Giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ GD&ĐT thì bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng.

Theo Giáo dục Việt Nam