Sinh viên Kế toán thi hết môn tại doanh nghiệp Chứng khoán

08/03/2022

Sau khi hoàn thành các buổi học thực tế tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), sinh viên ngành Kế toán đã có buổi thi hết môn tại chính doanh nghiệp này. Đặc biệt, các bạn sinh viên còn được Công ty mở tài khoán để có thể thực hiện giao dịch Chứng khoán.

Sinh viên Kế toán hào hứng khi học tại doanh nghiệp

Những kiến thức lý thuyết và thực tế của môn Thị trường Chứng khoán mà sinh viên ngành Kế toán được chính giảng viên doanh nghiệp – HSC truyền đạt trong suốt những buổi học vừa qua được đúc kết, cô đọng lại trong bài thi hết môn theo hình thức trắc nghiệm

Làm bài thi trắc nghiệm

Bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 15 phút. Theo đánh giá của giảng viên doanh nghiệp HSC, đa phần các bạn sinh viên đã hiểu được phần nào về thị trường chứng khoán cũng như sau này để trở thành nhân viên chứng khoán các bạn sẽ phải làm gì. Tuy nhiên, giảng viên cũng chỉ ra những mặt hạn chế khi thời gian học khá ngắn nên để hiểu sâu về thị trường chứng khoán đòi hỏi các bạn phải dành thời gian học thêm.

Mở tài khoản để giao dịch

Sau bài thi trắc nghiệm, các bạn sinh viên được Công ty HSC hỗ trợ mở tài khoản để có thể trực tiếp tham gia giao dịch.

Kết thúc buổi thi