Sinh viên QTKD Du lịch sẵn sàng chinh phục việc làm sau lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp

08/03/2022

Sau một thời gian dài tích cực học tập và nghiên cứu với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giảng viên, hôm nay ngày 5/6/2019, ….. 15 bạn sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh Du lịch được lựa chọn Bảo vệ lần này đã tự tin chinh phục thành công Đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

15 bạn sinh viên với 15 Đề tài khóa luận khác nhau về nhiều lĩnh vực của ngành Du lịch như phát triển các loại hình du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch,…. đã mang đến cho buổi lễ nhiều ý kiến phải biện và tranh luận sôi nổi, qua đó giúp các bạn sinh viên rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu rất bổ ích cho công việc sau này.

Sau ngày hôm nay, với sự phải biện và góp ý của các thầy cô, các bạn Sinh viên sẽ chỉnh sửa Khóa luận hoàn chỉnh để hoàn thành những bước cuối của chương trình học của mình, sẵn sàng chinh phục cơ hội việc làm ngay sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Nguyễn Trãi.

Một điều đáng mừng là 12/15 sinh viên hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận ngày hôm nay chia sẽ các bạn đã có những công việc làm chính thức sau khi tốt nghiệm tại các Nhà hàng, Khách sạn, công ty Du lịch,… với mức thu nhập tốt

Một số hình ảnh về buổi Bảo vệ Khóa Luận: