Sinh viên Quan hệ công chúng đã có buổi thực tế tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

21/11/2022

Ngày 17/11, sinh viên lớp K21 Quan hệ công chúng đã có buổi thực tế tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Buổi thực tế được lồng ghép trong môn học Tổ chức sự kiện do NCS. ThS. Lê Tuấn Anh phụ trách.

                     Sinh viên k21 Quan hệ công chúng

 

Tại buổi thực tế, các bạn sinh viên đã được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật được khéo léo sắp xếp theo tiến trình phát triển của lịch sử. Qua đó, giúp sinh viên hiểu hơn về lịch sử dân tộc, cũng như những dấu ấn của nền mỹ thuật Việt Nam; góp phần hình thành tư duy thẩm mỹ cho sinh viên.

Sinh viên k21 Ngành Quan hệ công chúng.
Sinh viên k21 Ngành Quan hệ công chúng.