SINH VIÊN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN HỌC THỰC TẾ TẠI GIẢNG ĐƯỜNG DOANH NGHIỆP

06/07/2022
Buổi học thực tế của sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán NTU tại “Đại lý thuế Thành Công” và “Công ty CP đầu tư và phát triển nhân lực -Ladeco” trụ sở 266 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.
Sinh viên Tài chính Kế toán thực tế tại giảng đường doanh nghiệp
Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (Study Tour & Fieldtrip) – Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động học đi đôi với thực hành của các bạn sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Sinh viên Tài chính Kế toán thực tế tại giảng đường doanh nghiệp