Thẩm định chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng năm 2015

08/03/2022

Chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng năm 2015 của trường Đại học Nguyễn Trãi được điều chỉnh theo hướng giảm bớt lí thuyết, tăng số giờ thực hành, thực tế tại các doanh nghiệp.

doi-moi-chuong-trinh2

Hội đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán 2015

Tại buổi họp chiều ngày 22/6/2015, Hội đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng năm 2015 đã nghe TS.Nguyễn Văn Hòa – Trưởng khoa Kế toán, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi và TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trường khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi trình bày về những đổi mới trong chương trình đào tạo của ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng.

Với mục tiêu chính là việc làm cho sinh viên, khung chương trình đào tạo mới của ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra. Theo đó, kiến thức lí thuyết sẽ được giảm bớt, đồng thời tăng thời lượng giờ thực hành của sinh viên tại doanh nghiệp.  Nhờ vậy, sinh viên có thể vừa học vừa tham gia vào các hoạt động thực tiễn trong xã hội, phát triển toàn diện các kỹ năng bản thân.

 Các ủy viên biện của Hội đồng đến từ Bộ Tài chính, Văn phòng chính phủ, Học viện Tài chính, đại diện các doanh nghiệp…đánh giá cao việc điều chỉnh khung chương trình mới theo hướng nâng cao tính thực tiễn và gắn với các doanh nghiệp của NTU.

Hội đồng thẩm định đã thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định chương trình đào tạo mới của ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo đúng triết lý, mục tiêu đào tạo của trường Đại học Nguyễn Trãi.

Hội đồng đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng năm 2015 được thành lập theo quyết định số 116/QĐ-NTU ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Danh sách hội đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán 2015 gồm có:

 • TS.Nguyễn Văn Nhã – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi – Chủ tịch hội đồng
 • Nguyễn Văn Chung – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi – Ủy viên
 • TS. Phạm Văn Đăng – Nguyên Vụ trưởng vụ Kế toán Bộ Tài chính – Ủy viên phản biện
 • S. Ngô Thị Reo – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tập đoàn Viglacera – Ủy viên
 • Ngô Thị Nhung – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Văn phòng Chính phủ – Ủy viên
 • TS.Trần Văn Hợi – Giảng viên Học viện Tài chính – Ủy viên
 • TS.Nguyễn Ngọc Quang – Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân – Ủy viên
 • Trần Văn Vinh – Trưởng phòng đào tạo – Đại học Nguyễn Trãi

Danh sách hội đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng 2015 gồm có:

 • TS.Nguyễn Văn Nhã – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi – Chủ tịch hội đồng
 • Nguyễn Văn Chung – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi – Ủy viên
 • TS. Phạm Văn Đăng – Nguyên Vụ trưởng vụ Kế toán Bộ Tài chính – Ủy viên
 • S.Bùi Ngô Anh – Giám đốc Ngân hàng TMCP Vietbank – Ủy viên phản biện
 • S. Đặng Thị Bắc – Giám đốc Công ty Cổ phần Đại đồng – Ủy viên
 • S. Doãn Anh Tuấn – Giám đốc ngân hàng VP Bank – Ủy viên
 • Trần Văn Vinh – Trưởng phòng đào tạo – Đại học Nguyễn Trãi

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp Hội đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng năm 2015:

doi-moi-chuong-trinh6

Hội đồng thẩm định đổi mới chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng

doi-moi-chuong-trinh7

PGS.TS.Nguyễn Văn Nhã – Chủ tịch Hội đồng

doi-moi-chuong-trinh3

PGS.TS.Phạm Văn Đăng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế toán – Bộ Tài chính (bên trái)

doi-moi-chuong-trinh4

Ths. Doãn Anh Tuấn – Giám đốc Ngân hàng VP Bank

doi-moi-chuong-trinh

TS.Nguyễn Thị Nhung – Trưởng phòng Tài chính Kế toán (Văn phòng Chính phủ) góp ý cho khung chương trình đào tạo mới của Nhà trường

Truyền thông NTU