Thời khóa biểu kỳ I năm học 2018 – 2019 của K2018

08/03/2022

Trường đại học Nguyễn Trãi thông báo thời khóa biểu năm học 2018 – 2019. Lịch học của sinh viên K2018 bắt đầu từ ngày 4/9/2018. 

Tải xuống thời khóa biểu tại đây: Thời khóa biểu 2018-2019

Thời gian: 

  • Sáng: bắt đầu từ 7h30 
  • Chiều bắt đầu từ 13h30 

Lưu ý: Đối với môn Giáo dục thể chất (YOGA), sinh viên sẽ học tập tại Khu Thể thao và Nội trú, 36A Phạm Văn Đồng.