Thông báo: Chương trình “Hành trình Về nguồn” – Côn Sơn 2020

08/03/2022

Chương trình “Hành trình Về nguồn” – Côn Sơn 2020:

 1. Là sự kiện được tổ chức chức hàng năm của Thầy và Trò trường Đại học Nguyễn Trãi nằm trong chuỗi sự kiện chào đón tân Sinh viên cùa Nhà trường.
 2. Là sự kiện để thầy và trò NTU cùng trở về vùng đất gắn với những câu chuyện về một vị danh nhân văn hóa vĩ đại của dân tộc mà trường chúng ta vinh dự được mang tên ngài – Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
 3. Và cũng là thời gian mà thầy trò NTU gắn kết với nhau hơn, cùng nhìn lại những gì đã qua và đặt mục tiêu cho tương lai.
  Thông tin về chương trình: 

  Thời gian: 5h30 – 17h00, ngày 30/5/2020.

  Địa điểm: Khu di tích Côn Sơn – Chí Linh, Hải Dương.

  Thành phần tham gia: 100% cán bộ, giảng viên, sinh viên K19 và các bạn sinh viên K17,K18 đạt học bổng.