Thông báo Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi lần thứ 2 – Nhiệm kỳ 2020 – 2025

08/03/2022

Đảng bộ Trường Đại học nguyễn Trãi triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các phiên họp sau:
 
1. Phiên họp trù bị: Từ 14h00 – 16h00, ngày 22/6/2020 (Thứ hai)
2. Phiên họp chính thức: Từ 8h30, ngày 23/6/2020 (Thứ ba)
Địa điểm: Hội trường tầng 4, NTU, số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.
 
Trân trọng!