Thông báo: Lịch học khởi động và tuần lễ định hướng K2020

08/03/2022

Thời gian tổ chức chuỗi sự kiện Warm Up & Tuần lễ Định hướng 2020

(Thời gian: 8h00 – 11h30, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 16/10/2020)

Thời gian Nội dung & Chủ đề Địa điểm Thực hiện
CHUỖI SỰ KIỆN WARM UP 2020
Ngày 28/9/2020 Greeting day – Welcome NTU Hội trường tầng 4 Ban tổ chức
Ngày 29/9/2020 “Thay đổi tư duy để thành công” – Change mind Hội trường tầng 4 HLV NLP hàng đầu Việt Nam
Ngày 30/9/2020 “Ngày hội thể thao” – Sport day Sân vận động La Khê Ban tổ chức
Ngày 2/10/2020 Sinh viên thời đại 4.0 Hội trường tầng 4 Diễn giả Đỗ Cao Bảo

Nhà sáng lập Tập đoàn FPT

Ngày 5/10/2020 Liveshow “Hà Nội – Hà Nội” Hội trường tầng 4 Ban tổ chức
Ngày 8/10/2020

(19h30 – 22h00)

Crazy Show – Chinh phục ước mơ Hội trường tầng 4 Ban tổ chức
TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG – ORIENTATION (12/10/2020 – 16/10/2020)
Ngày 12/10/2020 Phổ biến quy chế đào tạo, quy chế sinh viên, khen thưởng kỷ luật của NTU.  

Hội trường tầng 4

 

Ban ĐT & CTSV

Ngày 13/10/2020 Phổ biến tình hình an ninh, chính trị, xã hội, biển đảo Hội trường tầng 4 Công an TP. Hà Nội
Ngày 14/10/2020 Cuộc sống sinh viên tại NTU Hội trường tầng 4 Ban Truyền thông
Ngày 15/10/2020 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Các lớp học Các Khoa
Ngày 16/10/2020 Khám sức khỏe toàn trường Hội trường tầng 4 Bệnh viện Quốc tế Melatec

(Ban ĐT & CTSV)

Câu hỏi bài viết thu hoạch trong chuỗi sự kiện Warm Up

Thời gian Nội dung & Chủ đề Câu hỏi
Ngày 29/9/2020 “Thay đổi tư duy để thành công”

Change mind

Bạn cảm nhận thế nào về buổi học hôm nay ?

Ước mơ thực sự của bạn là gì ?

Bạn sẽ thực hiện ước mơ đó như thế nào ?

Ngày 2/10/2020 Sinh viên thời đại 4.0 Bạn hiểu thế nào về cuộc cách mạng 4.0 ?

Bạn cần phải chuẩn bị những hành trang gì ?

Ngày 5/10/2020 Liveshow “Hà Nội – Hà Nội” Cảm nhận của bạn về Hà Nội, trong chính chủ đề mà Nhóm bạn đã lựa chọn ?

   Lưu ý: Sinh viên viết bài báo cáo ra giấy A4 đánh máy hoặc viết tay, nộp lại cho các Thầy cô vào ngay ngày hôm sau của sự kiện. Điểm các bài báo cáo được công vào điểm đánh giá rèn luyện và xét học bổng của các kỳ tiếp theo.