[Thông Báo] Nội dung buổi làm việc giữa các khoa với sinh viên

08/03/2022

  1. Thời gian: 08h30 thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2020
  2. Địa điểm, thời gian như sau:
STT Ngành/Chuyênngành Thời gian Phòng Ghi chú
1 Khoa Quản trị kinh doanh 14h-16h30 Hội trường
2 Kế toán+TCNH 8h30-11h P404
3 Ngôn ngữ Nhật 8h30-11h Hội trường
4 Ngôn ngữ Hàn 14h-16h30 P202
5 Quản trị kinh doanh du lịch 14h-16h30 P406
6 Quan hệ công chúng 9h-11h Thư viện Thứ 6 ngày 16/10/20
7 Thiết kế đồ họa 8h30-11h Thư viện  
9 Kiến trúc – Nội thất 8h30-11h VPK Kiến trúc  
8 Công nghệ thông tin 8h30-11h P205 Thứ 2 ngày 19/10/2020

Trân trọng!