Thông báo Talkshow: “Bridging your career Gap” – Kết nối cơ hội nghề nghiệp

08/03/2022

Talkshow: Bridging your career Gap – Kết nối cơ hội nghề nghiệp

Thời gian: 10h30, Thứ 6, ngày 8/11/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Đại học Nguyễn Trãi

Khách mời: Mr.Matt Lopes – Giám đốc điều hành của tổ chức RyugakuSuccess

Mr.Matt Lopes – Giám đốc điều hành của tổ chức RyugakuSuccess

Tham gia talkshow “Bridging your career Gap” – Kết nối cơ hội nghề nghiệp, sinh viên có cơ hội được gặp gỡ Mr. Matt Lopes – Giám đốc điều hành của tổ chức RyugakuSuccess (tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện cao cấp cho doanh nghiệp, sinh viên có nhu cầu học tập tại Mỹ và Nhật Bản); Thành viên ban cố vấn một tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản tại Tokyo; Tổ chức sinh viên Quốc tế tại Seattle, Washington và là huấn luyện viên tại nhiều quốc gia sử dụng chương trình “Bridge Activity” của mình.

Mr. Matt Lopes thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật, với những hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình Mr. Matt Lopes sẽ chia sẻ với sinh viên NTU lộ trình thành công cùng những cơ hội kết nối nghề nghiệp hấp dẫn.