THÔNG BÁO: Thời khóa biểu Ngoại ngữ K19 – Học kỳ I năm học 2019 – 2020

08/03/2022

Ban Đào tạo và CTSV xin gửi tới tân sinh viên K19 thời khóa biểu Ngoại ngữ của K19 – Học kỳ I năm học 2019 – 2020 như sau:

Lớp chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật:

Lớp Phòng Thứ Hai Ba Năm Sáu
NNN1 201 Sáng (8h -11h) ThS. Nguyễn Diệu Linh ThS. Nguyễn Diệu Linh
Chiều (13h30 – 16h30) ThS. Nguyễn Diệu Linh
NNN2 202 Sáng (8h -11h) ThS. Nguyễn Thị Hảo
Chiều (13h30 – 16h30) ThS. Nguyễn Thị Hảo ThS. Nguyễn Thị Hảo
NNN3 401 Sáng (8h -11h) GV GV
Chiều (13h30 – 16h30) GV
NNN4 401 Sáng (8h -11h) Cô. Doãn Thị Hiếu
Chiều (13h30 – 16h30) ThS. Vương Đình Hòa ThS. Vương Đình Hòa

Lớp ngoại ngữ Nhật dành cho các chuyên ngành khác:

Lớp Phòng Thứ Hai Ba Năm Sáu
NNN5 206 Sáng (8h -11h) ThS. Nguyễn Thị Hảo Thầy. Trần Trung Nguyên
Chiều (13h30 – 16h30) ThS. Nguyễn Thị Hảo
NNN6 206 – 404 Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30) GV (p.206) Cô. Doãn Thị Hiếu (p.404) GV (p.206)

Lớp chuyên ngành Hàn học:

Lớp Phòng Thứ Hai Ba Năm Sáu
NNH1 202 Sáng (8h -11h) GV Thầy Park GV
Chiều (13h30 – 16h30)
NNH2 203 Sáng (8h -11h) Cô Lim GV Thầy Park
Chiều (13h30 – 16h30)

Lớp ngoại ngữ Hàn dành cho các chuyên ngành khác):

Lớp Phòng Thứ Hai Ba Năm Sáu
NNH3 202 Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30) GV Thầy Park Thầy Park

Lớp ngoại ngữ Anh (cho cả chuyên ngành Anh học và các chuyên ngành khác:

Lớp Phòng Thứ Hai Ba Năm Sáu
NNA1 204 Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30) Cô Hà Cô Hà Cô Hà
NNA2 203 Sáng (8h -11h)
Chiều (13h30 – 16h30) Cô Thảo Cô Thảo Cô Thảo
NNB1 204 Sáng (8h -11h) Cô Kim Anh Cô Hà Cô Thảo
Chiều (13h30 – 16h30)