Onbet88 HappyLuke Vn123 Lixi88 Vwin M8win Onbet1 Fb88 THÔNG BÁO: Về Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của K21

THÔNG BÁO: Về Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của K21

08/03/2022

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐHNT ngày 19/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi về việc Ban hành Kế hoạch Đào tạo năm học 2021 – 2022 của hệ đại học chính quy Trường Đại học Nguyễn Trãi, Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của K21, hệ đại học chính quy như sau:

1. Các mốc thời gian chính của 03 học kỳ

– Học kỳ 1: Bắt đầu từ ngày 20/9/2021 đến ngày 28/01/2022

– Học kỳ 2: Bắt đầu từ ngày 28/02/2022 đến ngày 15/7/2022

– Học kỳ 3: Bắt đầu từ ngày 01/8/2022 đến ngày 26/8/2022

2. Các hoạt động ngoài giờ học chính khóa

– Tuần lễ định hướng và Warm-up: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

– Học học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh (học online phần lý thuyết): Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021

– Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 24/01/2022 đến ngày 04/02/2022

3. Các nội dung thông báo khác

– Tất cả các học phần sẽ được giảng dạy dưới hình thức học trực tuyến (online) cho đến khi có quyết định mới của Nhà nước cho phép các Trường Đại học tổ chức giảng dạy trực tiếp tại trường.

– Các hoạt động Warm-up sẽ không diễn ra nếu Nhà nước chưa cho phép các Trường đại học tổ chức giảng dạy trực tiếp tại Trường.

– Nội dung thực hành của học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh sẽ được Nhà trường bố trí cho sinh viên học trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo thời khóa biểu của Trung tâm.

Nhà trường rất vui được chào đón Tân sinh viên K21. Mọi thắc mắc liên quan đến việc học tập, đề nghị sinh viên liên hệ tới các thầy cô Quản lý khoa hoặc Thư ký khoa để được giải đáp. Danh sách các thầy cô Quản lý Khoa và Thư ký Khoa được gửi kèm thông báo này.                                                                                                                                                                                          

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA, THƯ KÝ KHOA

STT Họ và tên Khoa Chức vụ Số điện thoại
1 TS. Hoàng Văn Trinh Kiến trúc – Nội thất

Ngành Kiến trúc

CN Kiến Trúc – Nội thất

Chủ nhiệm khoa 0913327668
2 ThS. Trịnh Thị Thu Hà Thư ký khoa 0944491994
3 HS. Nguyễn Gia Bình Mỹ thuật ứng dụng Chủ nhiệm khoa 0913543925
4 ThS. Trịnh Thị Thu Hà Thư ký khoa 0944491994
5 TS. Phạm Thế Quế Khoa Công nghệ thông tin Chủ nhiệm khoa 0913234352
6 Trần Thị Hoài Thư ký khoa 0948952616
7 NCS.ThS. Dương Ngọc Hoa Khoa Truyền thông phát triển

Ngành Quan hệ công chúng

Quyền Chủ nhiệm khoa 0968105026
8 Trần Thị Hoài Thư ký khoa 0948952616
9 TS. Trịnh Thanh Bình Khoa Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

Chủ nhiệm khoa 0913549948
10 ThS. Trần Thị Thu Hương Giảng viên cơ hữu

Thư ký khoa

0332510599
11 ThS. Nguyễn T. Hồng Thảo Khoa Tài chính – Kế toán

Ngành Kế toán

Phó Chủ nhiệm khoa 0913718083
12 ThS. Trần Thị Thu Hương Giảng viên cơ hữu

Thư ký khoa

0332510599
13 ThS. Nguyễn Thị Trang Khoa Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành QTKD-DL

Phụ trách ngành

Giảng viên cơ hữu

0916308588
14 ThS. Nguyễn Diệu Linh Ngành Ngôn ngữ Nhật Phụ trách ngành

Giảng viên cơ hữu

0904967786
15 Lương Duy Tùng Thư ký ngành

Trợ giảng

0898279791
16 ThS. Nguyễn Hương Giang Ngành Quốc tế học

Chuyên ngành Hàn học

Chuyên ngành Anh học

CN Trung Quốc học

Phụ trách ngành

Giảng viên cơ hữu

0376951680
16 Doãn Thị Hiếu Thư ký ngành

Trợ giảng

034 3559180
17 ThS. Đồng T. Thanh Hà Bộ môn tiếng Anh Chủ nhiệm bộ môn 0378555789
18 ThS. Hà Thị Hồng Huê Giảng viên cơ hữu

Thư ký khoa

0986769789

>>>Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch đào tạo K21 năm học 2021-2022 chuẩn Kế hoạch đào tạo K21 năm học 2021-2022 chuẩn