Thông báo về việc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm học 2022 – 2023

11/01/2023* Xem danh sách sinh viên và thứ tự hiến máu theo đợt Tại Đây.

* Đăng ký Hiến máu Tại Đây.

* Điền thông tin của người Hiến máu Tại Đây.