THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NĂM 2018

08/03/2022

Trường Đại học Nguyễn Trãi thông báo tuyển sinh 500 chỉ tiêu năm 2018

        

HỒ SƠ HỌC BỒNG – Thí sinh Downlad tại đây:

  1. Hồ sơ:     HỒ SƠ HỌC BỔNG 2018
  2. Đơn đăng ký xét tuyển:     Mẫu số 01 Đơn đăng ký xét tuyển
  3. Đơn xin cấp học bổng:     ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG

 

THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN – Click vào đây:

Đăng ký xét tuyển trực tuyến