Thông tin thời khoá biểu và chia lớp K21

08/03/2022

I. Thời khóa biểu K21

*Xem tại: Thời khóa biểu K21

II. Phân chia lớp K21

*Phân lớp Ngành Quốc tế học:

– Chuyên ngành Hàn Quốc Học: K21QTH-HH_Phân lớp

– Chuyên ngành Trung Quốc Học: K21QTH-TQH (1)

– Chuyên ngành Anh Học: Danh Sách K21 Anh (26.9)

*Phân lớp Ngành Ngôn ngữ Nhật:

– Lớp Ngôn ngữ Nhật 01: Danh sach lop K21NNN1

– Lớp Ngôn ngữ Nhật 02: Danh sach lop K21NNN2

Mọi thắc mắc liên hệ với thư ký khoa để được giải đáp