Trường Đại học Nguyễn Trãi nhân giấy chứng nhận thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam – Korcham

08/03/2022

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) được thành lập từ 25/01/1999 với hội viên là các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay Korcham đang sở hữu hơn 7500 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, trường Đại học Nguyễn Trãi vinh dự là trường đại học duy nhất trở thành thành viên của hiệp hội này (từ năm 2018). Qua đó cho thấy tiềm năng hợp tác Quốc tế và cơ hội cao cho sinh viên trong trường sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Trãi được làm việc tại các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc.

Năm 2020 trường Đại học Nguyễn Trãi tiếp tục vinh dự nhận bằng chứng nhận là thành viên Hiệp hội Korcham Hàn Quốc. Mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và Kocham ngày càng gắn kết và lớn mạnh cũng như đạt nhiều thành tựu hơn.