Trường Đại học Nguyễn Trãi sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường từ ngày 28/02/2022

08/03/2022

Trường Đại học Nguyễn Trãi chính thức mở cửa chào đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28/02/2022